Voice of Eastern

Category : ब्लॉग

ब्लॉग

रेबीज मुक्त जगाकडे…

परवाची गोष्ट. सकाळी सकाळी ‘मॉर्निंग वॉक’घेत होतो. नवनवीन एका बंगलीवजा सोसायटीच्या रस्त्याने रमत गमत फिरत होतो. छान टुमदार बंगले, त्या भोवती थोड्याशा जागेचा कल्पकतेना केलेला...