Voice of Eastern

Tag : वेळ

आरोग्यताज्या बातम्यामोठी बातमी

अपघातामुळे पाय गमावण्याची वेळ आली; जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांमुळे पुन्हा चालू लागला

Voice of Eastern
मुंबई : अपघातामध्ये उजव्या पायातील मांडीचे हाड व गुडघ्याला फ्रॅक्चर होऊन चुरा झाला होता. उजव्या पायाची त्वचा आणि मांस घासून जाऊन जागोजागी हाडे बाहेर दिसू...